Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a www.nobile.com weboldalon Martikán Dezső egyéni vállalkozó által való termékértékesítésre vonatkoznak, Martikán Dezső ev. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.nobile.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Martikán Dezső egyéni vállalkozó

Székhely: 5622 Köröstarcsa, Petőfi S. u. 2.

Adószám: 69244801-1-24

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Közszolgáltatások Központi Hivatala

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: hello@nobile.hu

Telefon: 06 20 415 48 92

A honlap által nyújtott szolgáltatások:

  1. Regisztráció

A Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez a látogatóknak a Honlapon regisztrálnia szükséges. Regisztrálni a regisztrációs űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges. Megrendelést csak regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) jogosultak leadni a honlapon előre közzétett időszak alatt, illetve a készlet erejéig.

A látogatók a Honlapon, a „Fiókom” menüpont alatt megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tudnak regisztrálni. A regisztrációs felületen a következő adatokat kötelező megadni:

Név

Jelszó

Email cím

Telefonszám

Számlázási adatok

Szállítási cím, ha az eltér a számlázási címtől

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben megerősítést kap a regisztrációt követően.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@nobile.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció haladéktalanul törlésre kerül. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A Felhasználó adatainak kezelését az Üzemeltető az adatkezelési szabályzatban foglalt szabályok maradéktalan betartásával végzi.

A Felhasználó hozzáférési adatai (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. A Felhasználó adataival történő harmadik személyek általi visszaélésekért az Üzemeltető az adatkezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása mellett semmilyen felelősséget nem vállal.

  1. Vásárlás a weboldalról

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Martikán Dezső (Nobile babahálózsák) egyedi készítésű textil termékeket készít. A weboldalon nem csak a mindenkori készletnek megfelelő termékek vannak feltüntetve.

Fontos megjegyezni, hogy a Nobile babahálózsák márka név alatt értékesített termékek, egyedi, kézzel gyártott termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt, a weboldalon szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a részedre megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelést ennek figyelembevételével küldje meg. A kismértékű eltérések nem jelentik a Martikán Dezső nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül e-mail-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a megrendelés során az email címét rosszul töltötte ki, úgy a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesítünk.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Martikán Dezső nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Martikán Dezső a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: a vevő a másodszori kézbesítés díját állja. Amennyiben Martikán Dezső felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben Martikán Dezső nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.nobile.hu  webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

  1. Kedvezmény kupon

A honlapon időközönként meghirdetésre kerülő kedvezményeket kupon formájában lehet beváltani. A kedvezmény kupon tartalmaz: (i) egy jelszót, (ii) a kedvezmény mértékét százalékban vagy annak pontos összegét és (iii) a felhasználhatósága határidejét.

Ha a vevő a kedvezmény kuponban meghatározott határidőn belül vásárol a www.nobile.hu honlapon a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, és a “Kedvezménykupon kódja” mezőbe beírja a hivatkozott jelszót és ezt a “elfogad” gomb megnyomásával véglegesíti, akkor a vásárlás végösszegéből érvényesíteni tudja a kuponban meghatározott kedvezményt.

  1. Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az Áfa 0Ft, mert alanyi adómentes.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. Martikán Dezső a szállítónak adás határidejéért vállal felelősséget. A csomag szállítónak átadás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. A csomag szállítónak átadást követően a  Magyar Posta Zrt saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért Martikán Dezső felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékek árát bankon keresztüli utalással lehet kiegyenlíteni. A fizetés módja a “Pénztár” oldalon “Fizetési mód” menüpontja alatt látható!

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Martikán Dezső a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.

  1. Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a www.nobile.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Céginformációk” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Martikán Dezső nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Martikán Dezső részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Martikán Dezső részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Martikán Dezső a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Martikán Dezső jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Martikán Dezső a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

  1. Egyedi termékek megrendelése

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján egyedi kérésre készítsek terméket a vevő részére. Ennek költsége a hasonló termék 125%-a és minden esetben megbeszélés kérdése.

  1. Szavatosság – Garancia

Amennyiben a honlapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Martikán Dezső köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

Martikán Dezső csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Martikán Dezső az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Martikán Dezső csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag)

  1. Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

levélben: 5700 Gyula, Budrió ltp. 10. 2/6.

e-mailben: hello@nobile.hu

telefonon: 06 20 415 48 92 – munkanapon 9-17 óra között,

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Martikán Dezső egyéni vállalkozó tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI

Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A Megrendelő által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé. Ha az Üzemeltető a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli a regisztrációját.

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Martikán Dezső egyéni vállalkozó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy Martikán Dezső egyéni vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Üzemeltető fenntartja a jogát a szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.nobile.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, illetve Martikán Dezső. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Martikán Dezső adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Martikán Dezső egyéni vállalkozó. külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat keretei között használhatja fel.

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonát képezi. Amennyiben a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók Honlapon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

Gyula, 2019. 03. 01.